Sunday, December 6

Profil Lencana
>>perisai

Melambangkan ketahanan dan kekutana mental serta fizikal warga maktab mahmud dalam mengentalkan semangat untuk berusaha mencapai kejayaan yang cemerlang.

>>lampu

melambangkan keceriaan ilmu pengetahuan yang sentiasa memanfaatkan kehidupan.

>>buku

melambangkan sumber ilmu pengetahuan

>>al ilmu nur

cogankata ini bersesuaian dengan tujuan dan inspirasi maktab ini sebagai sebuah pusat pengajian tinggi yang berasaskan agama dan bahasa arab disertai dengan pelajaran akademik lain. di sebalik cogankata ini membawa maksud ilmu itu pelita hidup tersirat falsafahnya tersendiri iaitu bermatlamatkan untuk mengeluarkan belia-belia islam yang berketerampilan dan mempunyai daya profesionalisme yang tinggidemi kenaikan nama maktab mahmud. selain itu pelajar juga dididik agar dapat memberikan khidmat kepada masyarakat setelah pembelajaran mereka selesai di sini. selain daripada pendidikan yang berunsurkan keagamaan dan bahasa arab, pelajar juga didedahkan dengan pelbagai pengetahuan am sert akitiviti ko-kurikulum dalam menyemaikan ketahanan jasmani dan rohani demi mempertingkatkan motivasi ke arah kecemerlangan hidup untuk masa hadapan, dunia dan akhirat.

0 kritik: