Sunday, December 6

Falsafah

Pendidikan di Maahad Mahmud adalah usaha berterusan untuk membudayakan ilmu, kemahiran, dan penghayatan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah bagi membentuk keperibadian muslim yang sejati berasaskan akhlak Islam, kecemerlangan diri dan pandangan hidupsebagai hamba dan khalifah Allah S.W.T.; Usaha ke arah ini akan melahirkan pelajar yang berjaya , beramanah dan bertanggungjawab untuk membangunkan agama dan ummah serta memakmurkan negara bagi mencapai keredaan Allah S.W.T. di dunia dan akhirat

0 kritik: